Vill du vara med i årets evenemang med din egen bastu?

Du ska anmäla din bastu varje år på nytt för att försäkra dig en plats på området. Anmälan görs per e-post till adressen saunat(at)sauna-ajot.com.

Skicka då med uppgifter om bastun samt info om det senaste året din bastu har varit med i evenemanget, t.ex. nr 7 – Friman – år 2017. De nya bastun ska komma med ett foto samt motsvarande uppgifter om sig som finns i bastulistan.

Det finns inga eluttag på området så bastun ska vara självförsörjande. Bastun ska vara flyttbar och minst en person i gången ska rymmas in i bastun. Närmare uppgifter skickas till de anmälda under sommaren.

De som anmält sig senast den 30.6. deltar i utlottning av en liten Parra-bastuugn. Vinnaren dras på lördagkväll ca kl 18 vid huvudscen och vinnaren ska vara på plats för att hämta bastuugnen själv.